Company Profile

จำหน่ายมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2, IE3, IE4), มอเตอร์กันระเบิด, มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดควบคุม พร้อมอะไหล่ พร้อมมีบริการหลังการขาย