มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)

                

            มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีส่วนประกอบและลักษณะการทำงานเหมือนมอเตอร์มาตรฐาน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น มีผลทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้น สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ประมาณร้อยละ 25-30

            ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับกำลังสูญเสียในมอเตอร์ ถ้ามีกำลังสูญเสียน้อยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยทางบริษัทผู้ผลิตจะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
 

 1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก 
  - ใช้แผ่นเหล็กซิลิคอนคุณภาพสูง (high grade silicon steel)
 2. ใช้แผ่นเหล็กที่บางกว่า
  - การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ทำแกนเหล็ก จะช่วยลดการสูญเสียจากกระแสไหลวน (eddy current losses)
 3. ลดช่องอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ 
  - ทำให้ลดปริมาณสนามแม่เหล็กรั่ว ทำให้มอเตอร์กินพลังงานไฟ้าลดลง โดยยังคงแรงบิดเท่าเดิม
 4. เพิ่มปริมาณของตัวนำ 
  - เพื่อลดความต้านทานในขดลวด
 5. ออกแบบร่องสล็อตใหม่และทำให้แกนเหล็กที่สเตเตอร์ยาวขึ้
  - เพื่อรองรับและลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก เป็นผลของ power factor ที่ดีขึ้นด้วย
 6.  ออกแบบพัดลมระบายความร้อนใหม่
  - ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มการระบายความร้อนได้ดีขึ้น
 7. ใช้ตลับลูกปืนที่ดีขึ้น 
  - เพื่อให้แรงเสียดทานน้อยลง ลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน 


       จากการปรับปรุงข้างต้น จะทำให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ธรรมดา นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังมีข้อดีอื่นๆอีกคือ เกิดความร้อนจากการทำงานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปืนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ที่ดีขึ้น ทำให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามอเตอร์ธรรมดาอีกด้วย